Завгородня Марія Юріївна / М.Ю.Завгородня / Завгородняя Мария Юрьевна / Zavgorodnia Mariia U. M
Завгородня Марія Юріївна / М.Ю.Завгородня / Завгородняя Мария Юрьевна / Zavgorodnia Mariia U. M
науковий співробітник відділу промислової політики, ДУ "Інститут
Verified email at ief.org.ua
TitleCited byYear
тенденції, проблеми, перспективи/Під заг. ред. чл.-кор. НАН України БМ Данилишина
М в Україні
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф 308, 2007
942007
актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь/ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська та ін.; за заг. ред. ВП Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті
П і промислова політика України
Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2014
512014
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник
СІ Дорогунцов, ТА Заяць, ЮІ Пітюренко
К.: КНЕУ, 2005
42*2005
тенденції, проблеми, перспективи:[монографія]/[НВ Тарасова, ЛП Клименко, ВМ Ємельянов та ін.]
П України
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011
282011
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський
Інститут економіки промисловості НАН України (Донецьк), 2014
232014
Otsinka vplyvu Uhody pro asotsiatsiiu/ZVT mizh Ukrainoiu ta YeS na ekonomiku Ukrainy [Evaluation of the impact of the Association/FTA Agreement between Ukraine and the EU on …
VM Heiets, TO Ostashko, LV Shynkaruk
Kyiv: NANU [in Ukrainian], 2014
22*2014
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
OSZ LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych, OM Kushnirenko, M Yu ...
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
62016
Вплив потенціалу оборонно-промислового комплексу на розвиток високотехнологічного виробництва національної економіки
МЮЗ К.Ф. Єфетова
Стратегічна панорама, С.116-127, 2010
42010
Промислова політика посткризової економіки: кол. моногр./Л. В Дейнеко, ММ Якубовський, ЕІ Шелудько та ін
ЛВ Дейнеко
К.: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув, 2014
32014
Прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил України до 2015 року
ЯВ Коваль
К.: РВПС України НАН України, 2004
32004
Ключові аспекти плану Маршалла” для України у промисловій сфері
ЛВ Дейнеко, ММ Якубовський, ІА Шовкун, МЮ Завгородня
Економіка України, 70-77, 2015
22015
Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки)
АІ Даниленко, ЛВ Дейнеко, ВО Точилін
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2013
22013
Розвиток внутрішнього ринку легкої промисловості: проблеми та можливості
ЛВ Дейнеко, МЮ Завгородня
Український соціум, 83-98, 2012
22012
Посткризовий розвиток текстильної промисловості України
ЗМЮ Дейнеко Л.В.
Проблеми системного підходу в економіці, http://nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE …, 2011
2*2011
Рентні відносини в системі модернізації національної економіки
БМ Данилишин
К.: РВПС України НАН України, 2007
22007
Важливі кроки до реформування промисловості країни
ЦОО Завгородня М. Ю., Зарудна О.С. Дейнеко Л. В., Шовкун І. А., Шелудько ...
https://sites.google.com/site/iefprompolit/analitika/vazlivi-kroki-do …, 2019
2019
Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayins’ koyi ekonomiky [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy]
LVD Eds.)
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine, 2018
2018
Улучшение бизнес-среды предпринимательства Украины
МЮ Завгородняя
БНТУ, 2018
2018
Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayins’ koyi ekonomiky
Deyneko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting, 2018
2018
A cross-country fashion industry study and its application to Eastern european countries, on example of Ukraine
ZOSZ M.Y.
submitted by Anna Varava., 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20