Завгородня Марія Юріївна /МЮ Завгородня/ Zavgorodnya / Zavhorodnia / Zavgorodnia M Yu / М.Ю
Завгородня Марія Юріївна /МЮ Завгородня/ Zavgorodnya / Zavhorodnia / Zavgorodnia M Yu / М.Ю
науковий співробітник відділу промислової політики, ДУ "Інститут
Verified email at ief.org.ua
TitleCited byYear
тенденції, проблеми, перспективи/Під заг. ред. чл.-кор. НАН України БМ Данилишина
М в Україні
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф 308, 2007
922007
актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь/ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська та ін.; за заг. ред. ВП Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті
П і промислова політика України
Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2014
542014
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник
СІ Дорогунцов, ТА Заяць, ЮІ Пітюренко
К.: КНЕУ, 2005
49*2005
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський
Інститут економіки промисловості НАН України (Донецьк), 2014
40*2014
тенденції, проблеми, перспективи:[монографія]/[НВ Тарасова, ЛП Клименко, ВМ Ємельянов та ін.]
П України
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011
312011
Otsinka vplyvu Uhody pro asotsiatsiiu/ZVT mizh Ukrainoiu ta YeS na ekonomiku Ukrainy [Evaluation of the impact of the Association/FTA Agreement between Ukraine and the EU on …
VM Heiets, TO Ostashko, LV Shynkaruk
Kyiv: NANU [in Ukrainian], 2014
25*2014
Industrial policy of post-crisis economy
LV Deyneko, MM Yakubovs' kyy
Kyiv: The Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2014
15*2014
Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy
ОT Deyneko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2018
12*2018
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
OSZ LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych, OM Kushnirenko, M Yu ...
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
42016
Розвиток внутрішнього ринку легкої промисловості: проблеми та можливості
ЛВ Дейнеко, МЮ Завгородня
Український соціум, 83-98, 2012
42012
Вплив потенціалу оборонно-промислового комплексу на розвиток високотехнологічного виробництва національної економіки
МЮЗ К.Ф. Єфетова
Стратегічна панорама, С.116-127, 2010
42010
Прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил України до 2015 року
ЯВ Коваль
К.: РВПС України НАН України, 2004
32004
колективна монограф./[Дейнеко ЛВ, Шовкун ІА, Шелудько ЕІ та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф
Н трансформація промислового потенціалу України
ЛВ Дейнеко, 0
3
Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки)
ММ Якубовський, ВВ Венгер, НГ Гахович, МЮ Завгородня, ...
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2013
22013
Посткризовий розвиток текстильної промисловості України
ЗМЮ Дейнеко Л.В.
Проблеми системного підходу в економіці, http://nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE …, 2011
2*2011
Рентні відносини в системі модернізації національної економіки
БМ Данилишин
К.: РВПС України НАН України, 2007
22007
Можливості та ризики використання цифрових технологій у промисловості
МЮ Завгородня
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
12019
Ключові аспекти плану Маршалла” для України у промисловій сфері
ЛВ Дейнеко, ММ Якубовський, ІА Шовкун, МЮ Завгородня
Економіка України, 70-77, 2015
12015
Напрями підвищення конкурентоспроможності легкої промисловості України
МЮ Завгородня
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2019
2019
Організація неформального навчання в легкій промисловості: готовність до сучасних викликів
ЕІ Шелудько, МЮ Завгородня
KyivTex&Fashion, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20