Кирик Тарас Петрович
Кирик Тарас Петрович
доцент кафедри загальної хірургії, Львівський національний медичний університет імені Данила
Verified email at meduniv.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Перспективи застосування фторхінолонів IV покоління в лікуванні бактеріальних інфекцій
ТП Кирик, ВВ Ващук, БМ Кордоба
Медицина транспорту України, 82-90, 2007
4*2007
АНТИБІОТИКОПРОФІЛАКТИКА В ХІРУРГІЇ: СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ І ПИТАННЯ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ
АЗІ В. В. Ващук, Т. П. Кирик, М. І. Кушнірчук, Р. П. Байдала
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА, 73-76, 2016
12016
Антибіотикопрофілактика в хірургії: сучасні погляди і питання у вирішенні проблеми
КМІ Кирик Т.П., Ващук В.В.
Харківська хірургічна школа, 73-76, 2016
12016
Исследо вание эффективности применения цефоперазон-КМП и амикацин-КМП в лечении гнойно-септических осложне ний абдоминальной патологии
ИД Герич, ВВ Ващук, ТП Кирик
Журнал практичного лікаря, 69-76, 2002
12002
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИЧНО ОРІЄНТОВАНОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА З ОЗНАЙОМЧОЮ МЕДИЧНОЮ ПРАКТИКОЮ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
VP Andryushchenko, VV Vashchuk, TP Kyryk, MI Kushnirchuk
Медична освіта, 17-20, 2020
2020
MODERN VIEWS FOR THE TREATMENT OF ACUTE UNCOMPLICATED APPENDICITIS: APPENDECTOMY OR ANTIBIOTICS?
VV Vashchuk, VP Andrushchenko, TV Khomchenko, TP Kyryk
Kharkiv Surgical School, 86-94, 2019
2019
APPLIED SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH
VVV Grytsenko О.М., Suberlyak О.V., Pokhmurska A.V. Kushnirchuk М.І., Kyryk Т.P.
International scientific and practical conference “APPLIED SCIENTIFIC AND …, 2019
2019
Оксазолідинони–альтернатива глікопептидам у лікуванні грампозитивної хірургічної інфекції, спричиненої метицилінрезистентним золотистим стафілококом
ВВ Ващук, ТП Кирик, ГІ Герич, ТВ Хомченко
2018
СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК НИЖНІХ КІНЦІВОК ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СОРБЦІЙНОЗДАТНИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ СРІБЛОНАПОВНЕНИХ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КОПОЛІМЕРІВ …
КТП Андрющенко В.П., Палій О.І., Кушнірчук М.І., Суберляк О.В., Гриценко О.М ...
2017
Сучасні принципи антибіотикотерапії системних і нфекцій, спричинених мультирезистентними штамами грамнегативних бактерій
ВВ Ващук, ВП Андрющенко, ТП Кирик, ТВ Хомченко
Здоров'я України, 25-28, 2017
2017
До питання класифікації хірургічної інфекції шкіри і м’яких тканин та інфекції діабетичної стопи. Що нового?
ВВ Ващук, ВП Андрющенко, ТВ Хомченко, ТП Кирик
International journal of antiibiotics and probiotics, 107-116, 2017
2017
Полірезистентний штам Pseudomonas aeruginosa як чинник хірургічної інфекції, шляхи подолання проблеми
ВВ Ващук, ТП Кирик, МІ Кушнірчук, МО Головач
Одеський медичний журнал, 73-77, 2017
2017
ПОЛІРЕЗИСТЕНТНИЙ ШТАМ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ЯК ЧИННИК ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМИ
МОГ В.В. Ващук, Т.П.Кирик, М.І. Кушнірчук
Одеський медичний журнал, 73-77, 2017
2017
Спосіб комбінованої місцевої анестезії при операційний втручаннях на пальцях кисті і ступні
КМІ Кирик Т.П., Ващук В.В.
2016
Інтраабдомінальний тиск в діагностиці та прогнозуванні перебігу гострого перитоніту
ТП Кирик
Архів клінічної медицини, 48-49, 2014
2014
КОРЕКЦІЯ ТОВСТОКИШКОВОЇ МІКРОЕКОЛОГІЇ ПРИ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ
ТП Кирик
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ. ВІСНИК Української медичної …, 2014
2014
Зміни ультраструктури слизової оболонки товстої кишки при гострому панкреатиті як ініціюючий чинник бактерійної транслокації
ТП Кирик
Вісник наукових досліджень, 130-132, 2014
2014
Особливості хірургічного лікування вентральних гриж у пацієнтів з надмірною масою тіла
ВП Андрющенко, МІ Кушнірчук, АМ Хомин, ТП Кирик
Актуальні питання медицини залізничного транспорту, Вінниця, 5-7, 2012
2012
Особливості ультраструктури слизової оболонки товстої кишки при перитоніті
НВ Деміхова, ХА Кирик, ЛР Матешук-Вацеба, ТП Кирик, ІВ Вільхова, ...
Видавництво СумДУ, 2011
2011
ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАСТРУКТУРИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТОВСТОЇ КИШКИ ПРИ ПЕРИТОНІТІ
ТП Кирик, ХА Кирик, ЛР Матешук-Вацеба, НВ Деміхова, ІВ Вільхова, ...
Вісник СумДУ. Серія «Медицина», 114-118, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20