Таранюк Леонід Миколайович
Таранюк Леонід Миколайович
доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету
Verified email at econ.sumdu.edu.ua
TitleCited byYear
Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие
ОН Ильина
ООО" Издательский Дом" Вузовский учебник", 2015
145*2015
Современные тенденции управления политическим и социально-экономическим развитием территорий
ИВ Минакова, ЛГ Мельник, ЕИ Масалов, А Кубатко, А Кубатко, ...
Агентство печати литературы" АПЛИТ", 2013
292013
Науково-понятiйний апарат реiнжинiрингу бiзнес-процесiв пiдприємства
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк
" ВТД" Університетська книга", 2009
272009
Методологія реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк
Видавництво СумДУ, 2011
252011
Органiзацiйнi засади проведення реiнжинiрингу бiзнес-процесiв пiдприємств
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк, ОМ Запорожченко
Сумський державний університет, 2011
102011
Экономические основы реинжиниринга бизнес-процесов:[монография]
ЛН Таранюк
Таранюк ЛН–Сумы: Издательство–производствиное предприятие Мрия-1, 2008
82008
Реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств: теорія, методологія, практика: монографія/ЛМ Тарасюк
ЛМ Таранюк
Суми: Вид-во" Мрія-1, 2014
72014
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
72010
Економічне обгрунтування реструктуризації промислових підприємств в умовах перехідної економіки
ЛМ Таранюк
Автореф дис. к. е. н. зі спец. організація управління, планування та…, 0
7
Економічні основи реінжинірингу бізнес-процесів: монографія
ЛМ Таранюк
Суми: Видавничо-виробниче підприємство Мрія-1 ТОВ, 2008
62008
Особливості визначення ефективності використання ресурсів на підприємстві в умовах перехідної економіки
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк, АІ Шаповал, АИ Шаповал
" ВТД" Університетська книга", 2008
62008
Сутність і природа бізнес-процесів
ЛГ Мельник, ЛМ Таранюк
Бізнес Інформ, 88-93, 2012
52012
Еколого-економічні аспекти формування стратегії енергозбереження в Україні
ЛМ Таранюк
Електронний ресурс]: Вісник Харківського національного технічного…, 2010
52010
Методические подходы к реструктуризации предприятий
ВА Лукьянихин, ЛН Таранюк
Механізм регулювання економіки, економіки природокористування, економіки…, 2002
52002
Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк
Вид-во СумДУ, 2015
42015
Комплексна оцінка альтернативних програм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств за видами економічного ризику
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк
Сумський державний університет, 2013
42013
Методика стратегічного аналізу при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства
ЛМ Таранюк
Механізм регулювання економіки, 120-126, 2010
42010
Економічне обгрунтування реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк, ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, СМ Ілляшенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
42010
Оцінка економічної ефективності проведення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк
Видавництво СумДУ, 2009
42009
Реінжиніринг бізнес-процесів та особливості управління ризиками при його проведенні
ЛМ Таранюк, СВ Антонюк, ІА Вакуленко, СВ Антонюк, ЛН Таранюк
Видавництво СумДУ, 2008
42008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20