Таранюк Леонід Миколайович
Таранюк Леонід Миколайович
доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету
Verified email at econ.sumdu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие
ОН Ильина
ООО" Издательский Дом" Вузовский учебник", 2015
230*2015
Методологія реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств
ЛМ Таранюк
Видавництво СумДУ, 2011
312011
Современные тенденции управления политическим и социально-экономическим развитием территорий
ИВ Минакова, ЛГ Мельник, ЕИ Масалов, А Кубатко, А Кубатко, ...
Агентство печати литературы" АПЛИТ", 2013
302013
Науково-понятiйний апарат реiнжинiрингу бiзнес-процесiв пiдприємства
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк
" ВТД" Університетська книга", 2009
272009
Органiзацiйнi засади проведення реiнжинiрингу бiзнес-процесiв пiдприємств
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк, ОМ Запорожченко
Сумський державний університет, 2011
142011
Экономические основы реинжиниринга бизнес-процесов:[монография]
ЛН Таранюк
Таранюк ЛН–Сумы: Издательство–производствиное предприятие Мрия-1, 2008
102008
Реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств: теорія, методологія, практика: монографія/ЛМ Тарасюк
ЛМ Таранюк
Суми: Вид-во" Мрія-1, 2014
92014
Сутність і природа бізнес-процесу при реалізації реінжинірингу на промислових підприємствах
ЛГ Мельник, ЛМ Таранюк
Бізнес Інформ. URL: http://www. business-inform. net/pdf/2012/10_0/88_92. pdf, 2012
8*2012
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
82010
Особливості визначення ефективності використання ресурсів на підприємстві в умовах перехідної економіки
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк, АІ Шаповал, АИ Шаповал
" ВТД" Університетська книга", 2008
82008
Економічні основи реінжинірингу бізнес-процесів: монографія
ЛМ Таранюк
Суми: Видавничо-виробниче підприємство Мрія-1 ТОВ, 2008
72008
Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник
ЛМ Таранюк
Суми: Видавничо-виробниче підприємство Мрія-1, 2016
62016
Економічне обгрунтування реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві
ЛМ Таранюк, ЛГ Мельник, СМ Ілляшенко, ОС Тєлєтов, МК Шапочка, ...
Вид-во СумДУ, 2010
62010
Оцінка економічної ефективності проведення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк
Видавництво СумДУ, 2009
62009
Економічне обгрунтування реструктуризації промислових підприємств в умовах перехідної економіки
ЛМ Таранюк
Автореф дис. к. е. н. зі спец. організація управління, планування та…, 0
6
Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк
Вид-во СумДУ, 2015
42015
Комплексна оцінка альтернативних програм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств за видами економічного ризику
ЛМ Таранюк
Сумський державний університет, 2013
42013
Реінжиніринг бізнес-процесів та особливості управління ризиками при його проведенні
ЛМ Таранюк, СВ Антонюк, ІА Вакуленко, СВ Антонюк, ЛН Таранюк
Видавництво СумДУ, 2008
42008
Методические подходы к реструктуризации предприятий
ВА Лукьянихин, ЛН Таранюк
Механізм регулювання економіки, економіки природокористування, економіки…, 2002
42002
Класифікаційний апарат реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств
ЛМ Таранюк
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 158-171, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20