Таранюк Леонід Миколайович
Таранюк Леонід Миколайович
доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету
Verified email at econ.sumdu.edu.ua
TitleCited byYear
Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие
ОН Ильина
ООО" Издательский Дом" Вузовский учебник", 2015
185*2015
Современные тенденции управления политическим и социально-экономическим развитием территорий
ИВ Минакова, ЛГ Мельник, ЕИ Масалов, А Кубатко, А Кубатко, ...
Агентство печати литературы" АПЛИТ", 2013
312013
Науково-понятiйний апарат реiнжинiрингу бiзнес-процесiв пiдприємства
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк
" ВТД" Університетська книга", 2009
282009
Методологія реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк
Видавництво СумДУ, 2011
272011
Органiзацiйнi засади проведення реiнжинiрингу бiзнес-процесiв пiдприємств
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк, ОМ Запорожченко
Сумський державний університет, 2011
112011
Экономические основы реинжиниринга бизнес-процесов:[монография]
ЛН Таранюк
Таранюк ЛН–Сумы: Издательство–производствиное предприятие Мрия-1, 2008
82008
Реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств: теорія, методологія, практика: монографія/ЛМ Тарасюк
ЛМ Таранюк
Суми: Вид-во" Мрія-1, 2014
72014
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
72010
Економічні основи реінжинірингу бізнес-процесів: монографія
ЛМ Таранюк
Суми: Видавничо-виробниче підприємство Мрія-1 ТОВ, 2008
72008
Особливості визначення ефективності використання ресурсів на підприємстві в умовах перехідної економіки
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк, АІ Шаповал, АИ Шаповал
" ВТД" Університетська книга", 2008
72008
Сутність і природа бізнес-процесів
ЛГ Мельник, ЛМ Таранюк
Бізнес Інформ, 88-93, 2012
62012
Економічне обгрунтування реструктуризації промислових підприємств в умовах перехідної економіки
ЛМ Таранюк
Автореф дис. к. е. н. зі спец. організація управління, планування та…, 0
6
Комплексна оцінка альтернативних програм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств за видами економічного ризику
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк
Сумський державний університет, 2013
52013
Методика стратегічного аналізу при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства
ЛМ Таранюк
Механізм регулювання економіки, 19, 2010
52010
Оцінка економічної ефективності проведення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк
Видавництво СумДУ, 2009
52009
Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк
Вид-во СумДУ, 2015
42015
Економічне обгрунтування реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк, ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, СМ Ілляшенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
42010
Методические подходы к реструктуризации предприятий
ВА Лукьянихин, ЛН Таранюк
Механізм регулювання економіки, економіки природокористування, економіки…, 2002
42002
Еколого-економічні аспекти формування стратегії енергозбереження в Україні
ЛМ Таранюк
Електронний ресурс]: Вісник Харківського національного технічного…, 2010
32010
Особенности проведения реинжиниринга на промышленном предприятии
ЛН Таранюк, ЛМ Таранюк, КВ Таранюк, КВ Таранюк
" ИТД" Университетская книга", 2008
32008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20