Follow
Petr Novotný
Petr Novotný
Verified email at mail.muni.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků
H Grecmanová, E URBANOVSKá, P NOVOTNý
Hanex, 2000
1522000
Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji
M Pol, L Hloušková, P Novotný, J Zounek
Masarykova univerzita, 2005
912005
Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách
R SVARICEK, K SEDOVA, T Janík, O Kaščák, M Miková, ...
Praha: Portál, 2007
732007
Učení pro pracoviště
P Novotný
Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. Brno …, 2009
602009
Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuiçăo para as discussőes actuais
L Hlousková, M Pol, P Novotný, J Zounek
Revista Lusófona de Educaçăo, 63-79, 2007
572007
Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+: metodická příručka
L CIMBÁLNÍKOVÁ, J Fukan, B Lazarová, D Navrátilová, P Novotný, ...
Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012
502012
Vzdělávací potřeby ve vztahu k účasti na vzdělávání dospělých
K Šeďová, P Novotný
Pedagogika 2006, 140-151, 2006
402006
Když se školy učí: When schools learn
M Pol, L Hloušková, B Lazarová, P Novotný, M Sedláček
Masarykova univerzita, 2013
362013
Intergenerational learning among teachers: overt and covert forms of continuing professional development
K Brücknerová, P Novotný
Professional development in education 43 (3), 397-415, 2017
312017
Demokracie ve škole
M Pol, M Rabušicová, P Novotný
Masarykova univerzita, 2006
312006
Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe.
M Rabušicová, K Brücknerová, L Kamanová, P Novotný, K Pevná, ...
Masarykova univerzita, 2016
29*2016
Driven to be a non-traditional student: measurement of the academic motivation scale with adult learners after their transition to university
P Novotný, K Brücknerová, L Juhaňák, K Rozvadská
272019
Age Management. Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění Age Managementu v České republice.
P Novotný, N Bosničová, J Břenková, J Fukan, B Lazarová, D Navrátilová, ...
Asociace institucí vzdělávání dospělých, 2014
262014
Age Management: komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku
L Cimbálníková, J Fukan, R Jokešová, B Lazarová, P Novotný, Z Palán, ...
AIVD ČR, 2011
232011
Intergenerational learning among teachers: An interaction perspective
P Novotný, K Brücknerová
222014
School culture as an object of research.
M Pol, L Hlouskova, P Novotny, E Václavíková, J Zounek
Online Submission 5 (1), 147-165, 2005
222005
Trust within teaching staff and mutual learning among teachers
K Brücknerová, P Novotný
212017
Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů
K Šeďová, R Švaříček, J Sedláčková, I Čejková, A Šmardová, P Novotný, ...
212016
Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám
M Pol, L Hloušková, P Novotný, M Sedláček
Studia paedagogica 15 (1), 85-106, 2010
202010
Work ability among upper-secondary school teachers: Examining the role of burnout, sense of coherence, and work-related and lifestyle factors
P Hlaďo, J Dosedlová, K Harvánková, P Novotný, J Gottfried, K Rečka, ...
International journal of environmental research and public health 17 (24), 9185, 2020
192020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20