Follow
Sylwester Wereski
Title
Cited by
Cited by
Year
The UTCI index in Lesko and Lublin and its circulation determinants
M Nowosad, B Rodzik, S Wereski, M Dobek
Geographia Polonica 86 (1), 29-36, 2013
412013
Summer UTCI variability in Poland in the twenty-first century
A Krzyżewska, S Wereski, M Dobek
International Journal of Biometeorology, 1-17, 2020
282020
Fale upałów i mrozów w wybranych stacjach Polski na tle regionów bioklimatycznych (2000–2010)
A Krzyżewska, S Wereski
Przegląd Geofizyczny 56 (1-2), 99-109, 2011
272011
Biometeorological conditions during an extreme heatwave event in Poland in August 2015
A Krzyżewska, S Wereski, P Demczuk
Weather 75, 183-189, 2020
242020
The influence of atmospheric circulation on bioclimatic conditions in Lublin (Poland)
K Bartoszek, S Wereski, A Krzyżewska, M Dobek
Bulletin of Geography. Physical Geography Series 12 (1), 41-49, 2017
182017
Winter UTCI variability in Poland in the 21st century
S Wereski, A Krzyżewska, M Dobek
Miscellanea Geographica 24 (3), 128–137, 2020
132020
Częstość występowania poszczególnych odczuć cieplnych w Lublinie i w Lesku na podstawie temperatury odczuwalnej (STI) w latach 1991-2005
S Wereski, M Dobek, S Wereski
Problemy Ekologii Krajobrazu 27, 371-377, 2010
132010
Przydatność warunków bioklimatycznych do turystyki wypoczynkowej w Solinie (1981–1998)
S Wereski
Przegląd Geograficzny 84 (3), 447-456, 2012
62012
Warunki klimatyczne
M Nowosad, K Siwek, S Wereski
Plan Ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Operat ochrony zasobów …, 2010
6*2010
Bioclimatic conditions of Lublin based on the Universal Thermal Climate Index (UTCI)
M Dobek, S Wereski, A Krzyżewska
Miscellanea Geographica 24 (3), 118-127, 2020
52020
Ocena warunków bioklimatycznych Leska pod kątem możliwości uprawiania wybranych form turystyki
S Wereski, P Demczuk
Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka, 212-224, 2015
52015
Frost occurrence in April and May in the eastern Poland area in the period 1988-2007
K Bartoszek, K Skiba, M Dobek, M Siłuch, S Wereski
Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie 6, 24-33, 2010
52010
Klimat odczuwalny Leska na podstawie normalnej temperatury efektywnej (NTE) i temperatury radiacyjno-efektywnej (TRE)
S Wereski, S Wereski
Annales UMCS, sec. B 64 (2), 129-139, 2009
52009
Thermal variability in the Lublin Region during cold wave in January 2017
A Krzyżewska, S Wereski, M Nowosad
Annales UMCS, sec. B 74, 217-229, 2019
4*2019
Thermal variability in the Lublin Region during an exceptionally severe heat wave in August 2015
A Krzyżewska, S Wereski, M Nowosad
Przegląd Geofizyczny 63, 3-13, 2018
42018
Wilgotność względna i dni charakterystyczne w Lublinie w latach 1951-2015
Krzyżewska, Agnieszka, S Wereski, M Dobek
Annales UMCS, sec. B 72, 27-39, 2017
42017
Warunki meteorologiczne w Lublinie podczas wyjątkowo uciążliwej fali upałów z sierpnia 2015 r.
A Krzyżewska, K Bartoszek, S Wereski
Przegląd Geofizyczny, 2016
42016
Czas trwania i częstość występowania uciążliwych warunków bioklimatycznych w Lublinie na podstawie wskaźnika Humidex
M Dobek, M Siłuch, S Wereski, K Bartoszek, K Skiba
Klimat i bioklimat miast, 415-422, 2008
42008
Comparative evaluation of sultry indices in the mid-south of Iran
M Peyman, T Tavousi, W Sylwester, M Miri Kamak
Theoretical and Applied Climatology 137, 3041-3053, 2019
3*2019
Biotermiczno-meteorologiczna charakterystyka pogody w okolicy Lublina
M Dobek, M Nowosad, S Wereski
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B–Geographia, Geologia …, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20