Личковська Наталія
Личковська Наталія
асистент кафедри клінічної імунології та алергології ЛНМУ імені
Verified email at meduniv.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Активність аргінази в лімфоцитах периферичної крові у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит
НЕ Личковська, РВ Фафула, УП Єфремова, ЗД Воробець
Мир медицины и биологии 7 (2), 2011
32011
Методологічний підхід до вивчення ензиматичного спектру лімфоцитів при патологічних станах з використанням детергента сапоніну (ультраструктурне дослідження)
РВ Фафула, УП Єфремова, НЕ Личковська, ОП Мельник, ЗД Воробець, ...
Вісник проблем біології і медицини, 163-166, 2012
22012
Кінетичні властивості Na+, K+-АТР-ази лімфоцитів крові у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит
РВ Фафула, УП Єфремова, НЕ Личковська, ЗД Воробець
Український біохімічний журнал, 44-54, 2012
12012
Патоґенетичні механізми виникнення ревматоїдного артриту та анкілозивного спондиліту за участю активізаційно-ензиматичних і фенотипічних особливостей лімфоцитів
НЕ Личковська, ВВ Чоп’як, ЗД Воробець
Львівський клінічний вісник, 34-42, 2018
2018
ЕНЗИМАТИЧНА АКТИВНІСТЬ СА2-ТРАНСПОРТУВАЛЬНОЇ, М02+-ЗАЛЕЖНОЇ АТФази ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ
НЕ Личковська, УП Єфремова, РВ Фафула
Medical Chemistry, 2015
2015
ЕНЗИМАТИЧНА АКТИВНІСТЬ СА2-ТРАНСПОРТУВАЛЬНОЇ, М02+-ЗАЛЕЖНОЇ АТФази ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ
РВ Фафула, НЕ Личковська, УП Єфремова, Д Воробець
Медична хімія 13 (4), 2013
2013
Кінетичні особливості ензиматичної активності аргінази лімфоцитів периферичної крові у хворих на ревматичні захворювання
УП Єфремова, РВ Фафула, НЕ Личковська, ЗД Воробець
Вісник проблем біології і медицини, 26-31, 2012
2012
Клініко-діагностичне визначення Сa2+, Mg2+-АТФ-азної активності лімфоцитів периферійної крові хворих на ревматичні захворювання
РВ Фафула, НЕ Личковська, ОП Мельник, ЗД Воробець
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 216-216, 2012
2012
АТФ-гідролазні активності лімфоцитів периферичної крові у хворих на реактивний артрит
OV Melnyk, NY Lychkovska, OP Korniichuk, ZD Vorobets
Буковинський медичний вісник 16 (3 (63) p. 1), 50-53, 2012
2012
Особливості нітрооксидсинтазної активності лімфоцитів периферичної крові при анкілозивному спондилоартриті
УП Єфремова, НЕ Личковська, РФ Фафула, ЗД Воробець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
2012
Кинетические особенности энзиматической активности аргиназы лимфоцитов периферической крови у больных на ревматические заболевания
УП Єфремова, РВ Фафула, НЕ Личковська, ЗД Воробець
Вісник проблем біології і медицини 2 (2), 2012
2012
Кинетические особенности энзиматической активности аргиназы лимфоцитов периферической крови у больных на ревматические заболевания
УП Єфремова, РВ Фафула, НЕ Личковська, ЗД Воробець
Вісник проблем біології і медицини 2 (2), 2012
2012
Патогенетичні аспекти йонного та енергетичного гомеостазу в лімфоцитах периферичної крові хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит
ЗД Воробець, РВ Фафула, НЕ Личковська, УП Єфремова
Таврический медико-биологический вестник, 2012
2012
Вікові особливості Na+, K+-АТФазної активності лімфоцитів периферичної крові донорів та хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит
РВ Фафула, НЕ Личковська, УП Єфремова, ЗД Воробець, ...
Вісник наукових досліджень, 17-21, 2012
2012
Ензиматична активність Сa2+-транспортувальної, Mg2+-залежної атфази лімфоцитів периферичної крові у хворих на ревматоїдний артрит
РВ Фафула, НЕ Личковська, УП Єфремова, ЗД Воробець
Медична хімія, 69-72, 2011
2011
Ензиматична активність Сa2+-транспортувальної, Mg2+-залежної атфази лімфоцитів периферичної крові у хворих на ревматоїдний артрит
РВ Фафула, НЕ Личковська, УП Єфремова, ЗД Воробець
Медична хімія, 69-72, 2011
2011
NO-синтазна активність лімфоцитів периферичної крові у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит
УП Єфремова, РВ Фафула, НЕ Личковська, ЗД Воробець
Медична хімія, 190-190, 2011
2011
Ензиматична активність Сa2+-транспортувальної, Mg2+-залежної атфази лімфоцитів периферичної крові у хворих на ревматоїдний артрит
РВ Фафула, НЕ Личковська, УП Єфремова, ЗД Воробець
Медична хімія, 69-72, 2011
2011
КІНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ Na+, K+-ATР-ази ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ТА АНКІЛОЗИВНИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ
Р Фафула, Н Личковська
Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку, 12, 0
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ЛАТЕНТНОЇ АРГІНАЗНОЇ АКТИВНОСТІ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ДОНОРІВ І ХВОРИХ НА РЕВМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
У Єфремова, Н Личковська
Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку, 7, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20