Follow
Anna Kidová
Anna Kidová
Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences
Verified email at savba.sk
Title
Cited by
Cited by
Year
Template for high-resolution river landscape mapping using UAV technology
M Rusnák, J Sládek, A Kidová, M Lehotský
Measurement 115, 139-151, 2018
1212018
Changes in morphometric meander parameters identified on the Karoon River, Iran, using remote sensing data
S Yousefi, HR Pourghasemi, J Hooke, O Navratil, A Kidová
Geomorphology 271, 55-64, 2016
582016
Geomorphic diversity in the braided-wandering Belá River, Slovak Carpathians, as a response to flood variability and environmental changes
A Kidova, M Lehotský, M Rusnák
Geomorphology 272, 137-149, 2016
422016
Multitemporal Assessment of Coarse Sediment Connectivity Along a Braided‐Wandering River
M Lehotský, M Rusnák, A Kidová, J Dudžák
Land Degradation & Development, 2018
192018
Monitoring of avulsion channel evolution and river morphology changes using UAV photogrammetry: Case study of the gravel bed Ondava River in Outer Western Carpathians
M Rusnák, J Sládek, J Pacina, A Kidová
Area 51 (3), 549-560, 2019
132019
Channel migration inferred from aerial photographs, its timing and environmental consequences as responses to floods: A case study of the meandering Topľa River, Slovak Carpathians
M Rusnák, M Lehotský, A Kidová
Moravian Geographical Reports 24 (3), 32-43, 2016
112016
Časovo-priestorová variabilita morfológie divočiaceho a migrujúceho vodného toku Belá
A Kidová, M Lehotský
Geografický časopis 64 (4), 311-333, 2012
112012
Hydromorphological evaluation of the river training impact on a multi-thread river system (Belá River, Carpathians, Slovakia)
A Kidová, A Radecki-Pawlik, M Rusnák, K Plesiński
Scientific Reports 11 (1), 1-18, 2021
72021
Application of remote sensing and the GIS in interpretation of river geomorphic response to floods
M Lehotský, M Rusnák, A Kidová
Open Channel Hydraulics, River Hydraulics Structures and Fluvial …, 2017
62017
Template for high-resolution river landscape mapping using UAV technology-Institute of Geography
JÁNS MILOŠRUSNÁK, A KIDOVÁ, M LEHOTSKÝ
Slovak Academy of Sciences, Štefániková 49 (814), 73, 2017
52017
Recent channel planform evolution of a braided-wandering river using multitemporal data and GIS (case study of the Belá River, Slovak Carpathians)
A Kidová, M Lehotský, M Rusnák
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus 16 (1), 247-259, 2017
52017
Slovensko-anglické názvoslovie morfológie vodných tokov
M Lehotský, A Kidová, M Rusnák
Geomorphologia Slovaca et Bohemica 15 (1), 5-62, 2015
52015
Vývoj antropogénneho vplyvu na morfológiu koryta vodného toku-príklad rieky Belej
A Kidová
11th international scientific conference of PhD students and young …, 2010
42010
Channel and cut-bluff failure connectivity in a river system: Case study of the braided-wandering Belá River, Western Carpathians, Slovakia
M Rusnák, J Kaňuk, A Kidová, J Šašak, M Lehotský, R Pöppl, J Šupinský
Science of the Total Environment 733, 139409, 2020
32020
Gravel and boulders mining from mountain stream beds
A Radecki-Pawlik, A Kidová, M Lehotsky, M Rusnák, R Manson, ...
E3S Web of Conferences 106, 01005, 2019
32019
Recentné morfologické zmeny slovenských vodných tokov Belá a Ondava v Západných Karpatoch od druhej polovice 20. storočia
M RUSNÁK, A KIDOVÁ
Geogr. Cassoviensis 12, 195-211, 2018
32018
Využitie UAV technológie pre klasifikáciu a mapovania krajiny vo fluviálnej geomorfológii
M Rusnák, J Sládek, A Kidová
Geografický časopis 70 (2), 141-160, 2018
22018
Líniové (ripariálne) prvky ekosystémov v nelesnej krajine Slovenska a scenáre ich vývoja
M LEHOTSKÝ, A KIDOVÁ, J NOVOTNÝ, P SKUBINČAN
Ekologické štúdie 2 (1-2), 40-46, 2011
22011
Morfologické zmeny a manažment divočiaco - migrujúceho vodného toku Belá
A KIDOVÁ, M LEHOTSKÝ, M RUSNÁK
GEOMORPHOLOGIA SLOVACA et BOHEMICA, 0
2*
A Unique Braided-Wandering River in Slovakia: Recent Development and Future of the Belá River
A Kidová, M Lehotský, M Rusnák, P Labaš
Landscapes and Landforms of Slovakia, 289-305, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20