Олена Яремкевич
Олена Яремкевич
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Зміни динаміки мембранного потенціалу зародків в’юна під впливом тіосульфонатів
О Яремкевич, М Бура, С Мандзинець, В Лубенець, ВП Новіков, ...
Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2009
62009
Synthesis and properties of 3-amino-2-(3, 5-di-tert-buthyl-4-hydroxyphenil)-1, 4-naphthoquinones
OM Figurka, OS Yaremkevych, ZV Gubriy, SV Khomyak, VP Novikov
BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS 48 (1), 141-146, 2016
42016
Criteria to determine the freshness of chicken meat using biophysical and morphological methods
O Shchebentovska, O Yaremkevysh, O Karpenko, V Novikov
Біологія тварин, 136-144, 2015
42015
та ін. Na+, K+-АТФ-азна активність зародків в’юна in vitro за впливу поверхнево-активного полімеру
О Яремкевич, М Перун, М Целевич
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол 47, 32-41, 2008
42008
Вплив похідних тіосульфокислот на транспортні системи зародків холоднокровних
ОС Яремкевич, МВ Бура, СМ Мандзинець, ВІ Лубенець, ...
Физика живого 19 (1), 2011
32011
Амінокислотні похідні 6, 7-N-заміщеного 1, 4-нафтохінону і дослідження їхнього впливу на морфологію зародків в ‘юна впродовж ембріогенезу
І Бучкевич, О Яремкевич, О Фігурка, О Станько, М Стасевич, ...
Ukrainica Bioorganica Acta 8 (1), 34-41, 2010
32010
Біологічна активність водних розчинів 1, 3-дифеніл-5-(4-гідрокси-3, 5-ди-трет.-бутилфеніл)-піразоліну-2
СВ Хом’як, НЛ Заярнюк, ОС Яремкевич, ВГ Червецова, ЗВ Губрій
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
32008
Зміни мембранного потенціалу у зародків шпорцевої жаби (xenopus laevis) після впливу електромагнітних та постійних магнітних полів
СДІ Яремкевич OС
Біологія тварин 9 (1-2), 217-223, 2007
22007
Комп’ютерне прогнозування та верифікація антиоксидатної активності екзофункціоналізованих похідних 9, 10-антрахінону
МВ Стасевич, ВІ Зварич, ДР Спрейс, ОС Яремкевич
Chemistry, Technology and Application of Substances, 1 (2), 2019, 83-91, 2019
12019
Дослідження біофізичних характеристик кератину волоса людини методом імпедансної спектроскопії
ВВ Гавриляк, ОС Яремкевич
Вісник проблем біології і медицини 1 (1), 2014
12014
ПОШИРЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ СОЦІУМУ З БІОЕТИЧНИМИ ЗАСАДАМИ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЇ
ОВ Швед, РО Петріна, ВГ Червецова, ЗВ Губрій, ОС Яремкевич, ...
Безпека життя і діяльності людини–освіта, наука 2018, 59, 2018
2018
ДОДАТКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИТЯЧИХ ЙОГУРТІВ
В Червецова, Н Дрешер, О Груник, О Яремкевич, О Швед, В Новіков
Редакційна колегія: проф. ТП Пирог, доц. ОІ Скроцька, доц. ЮМ Пенчук, 350, 2016
2016
Антиоксидантна активність кропиви дводомної (Utica dioica L.)
О Бучко, О Яремкевич, Р Конечна
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 380-384, 2016
2016
Дослідження впливу електромагнітних, постійних магнітних та акустичних полів на мікроорганізми
ЯА Клап, ОС Яремкевич, ВГ Червецова, НЛ Заярнюк, ВП Новіков
Видавництво Львівської політехніки, 2016
2016
Дослідження антиоксидантної активності екстрактів лікарських рослин
КМ Середюк, НЄ Стадницька, ОС Яремкевич, ІВ Павлюк, ІВ Дякон
Видавництво Львівської політехніки, 2016
2016
Дослідження антиоксидантної активності 3-амінокислотнозаміщених-2-(3, 5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)-1, 4-нафтохінонів
ОМ Фігурка, ОП Ратушна, СВ Хом’як, ОС Яремкевич
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Хімія, технологія…, 2015
2015
Електропровідність кератинових волокон за дії тіогліколевої кислоти
ВВ Гавриляк, ОС Яремкевич
Вісник проблем біології і медицини 1 (4), 2014
2014
Імпедансна характеристика кератинових волокон
ВВ Гавриляк, ОС Яремкевич
Біологія тварин, 162-162, 2014
2014
Імпедансна характеристика кератину вовняного волокна
ВВ Гавриляк, ОС Яремкевич, ГМ Седіло
Біологія тварин, 42-48, 2014
2014
Вплив похідних тіосульфокислот на процеси пероксидного окиснення ліпідів у зародках в’юна
ОС Яремкевич, НП Головчак, СВ Хом’як, ДБ Баранович, ВІ Лубенець, ...
Видавництво Львівської політехніки, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20