Вікторія Микитенко
Вікторія Микитенко
головний науковий співробітник, професор
Verified email at ecos.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Стратегічний потенціал–сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку
ОМ Алимов, ВВ Микитенко
Продуктивні сили України, 135-150, 2006
872006
Енергоефективність промислового виробництва: монографія
ВВ Микитенко
К.: Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2004
742004
Діагностика стратегічного потенціалу підприємства
ДВ Максименко, ВВ Микитенко
Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення …, 2015
662015
Діагностика стратегічного потенціалу промислового підприємства
ВВ Микитенко, ІА Ігнатьєва
Вісник економічної науки України, 77-81, 2005
66*2005
На чому базується енергетична безпека держави
В Микитенко
Вісник НАН України, 41-47, 2005
662005
Діагностика стратегічного потенціалу промислового підприємства
В Микитенко, І Ігнатьєва
Вісник економічної науки України, 77-81, 2005
66*2005
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення
В Микитенко, В Трегобчук, О Алимов, А Даниленко
Обєднаний інститут економіки НАН України, 2005
53*2005
Феноменологічні альтернативи економічного зростання України
БМ Данилишин, ВВ Микитенко
Нічлава, 2008
482008
Формування комплексної системи управління енергоефективністю в галузях промисловості
В Микитенко
Об'єднаний інститут економіки НАН України, 2004
412004
Макросистемна еволюція української економіки: монографія
БМ Данилишин, ВВ Микитенко
К.: РВПС України НАН України, ЗАТ «Нічлава 2, 210, 2008
362008
Енергоефективність національної економіки: соціально-економічні аспекти
В Микитенко
Вісник НАН України, 17-27, 2006
272006
Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми/ОМ Алимов, ОІ Амоша та ін.; за заг. ред. ВІ Ляшенка; ІЕП НАН України, КПУ
ВІ Ляшенко
Запоріжжя: КПУ, 2012
202012
Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку нафтогазового комплексу України в умовах ресурсних обмежень
В Микитенко, В Горобець
Сучасні проблеми розвитку фінансової сфери України, 279 – 292, 2010
17*2010
Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку рекреаційної системи регіону
ІВ Давиденко
дисерт... канд. екон. наук 8 (01), 2006
172006
Формування стратегії сталого розвитку економіки України бінарного типу
С Шкарлет, В Микитенко
Економіст, 4-7, 2012
122012
Економічна безпека промисловості: цільовий функціонал та технології управління
В Микитенко, О Демешок
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2012
112012
Державний контроль рекламної діяльності в Україні: монографія
ЛА Микитенко
К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2011
112011
Методичні підходи до моніторингу основних компонент соціальної безпеки держави
ВВ Микитенко, ДО Микитенко
К.: Салютіс, 189, 2007
112007
Українська модель промислового зростання: теоретичні засади створення та економічний механізм реалізації
ВВ Микитенко, ОМ Алимов
Фундаментальні орієнтири науки: Зб. наук. пр.–К.: Видав. дім …, 2005
112005
Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства
ВВ Микитенко, ОФ Яременко
Хмельницький: ХНУ, 2009
102009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20