М.М. Якубовський, Н.Н. Якубовский, Nikolay  Yakubovsky
М.М. Якубовський, Н.Н. Якубовский, Nikolay Yakubovsky
Институт экономики промышленности НАН Украины
Verified email at econindustry.org
Title
Cited by
Cited by
Year
Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 року
М Якубовський, В Новицький, Ю Кіндзерський
Редакція журналу" Економіка України", 2007
992007
Інфраструктура–фактор прискорення інноваційного розвитку промисловості
М Якубовський, В Щукін
Економіка України, 27-38, 2007
922007
Економіка України: моделі реформування, зміна структури та прогноз розвитку
ВМ Геєць
К.: ІДУС при КМ України, 1993
401993
Науково-інноваційне забезпечення модернізації української промисловості
М Якубовський
Економіка України, 4-14, 2009
392009
Модернізація економіки: технологічно-структурний аспект
КО Бужимська
Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування, 214-217, 2009
382009
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку: монографія
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2009
352009
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно - інноваційних трансформацій
ЯММ інші
К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України., 2007
31*2007
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно - інноваційних трансформацій
ЯММ інші
К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України., 2007
31*2007
Промислова політика: проблеми та перспективи модернізації
М Якубовський
Економіка України, 21-29, 2010
302010
Реструктуризація промисловості як засіб подолання імпортної залежності економіки України
ММ Якубовський
Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук…, 2011
232011
Внутрішній ринок як дзеркало проблем української промисловості
ММ Якубовський
Економіка України, 4-15, 2012
192012
Підвищення конкурентоспроможності виробництва в країнах з перехідною економікою
Ф Павленко, М Якубовський
Економіка України, 42-51, 1998
191998
Потенцiал нацiональної промисловостi: цiлi та механiзми ефективного розвитку та iн.
ЮВ Кiндзерський, ММ Якубовський, IО Галиця
152009
модернізація економіки промислових регіонів: спроба концептуалізації
ЛВІ Якубовський М.М.
Вісник економічної науки України, 188 -195, 2016
142016
Структурний вектор активізації промислового розвитку
ММ Якубовський
Економіка України, 22–39-22–39, 2013
122013
Фінансування програм державного рівня: проблеми та шляхи удосконалення/Якубовський ММ, Шкворень ЮФ
ММ Якубовський, ЮФ Шкворець
Фінанси України, 3-15, 2000
92000
Структурна перебудова економіки: інвестиційний аспект
ММ Якубовський
Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні, 10-20, 1999
91999
Структурні зміни та економічний розвиток України
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова
К.: НАН України, 2011
72011
Податковий кредит як джерело інвестиційних ресурсів
ММ Якубовський, ЛМ Бабич
Фінанси України, 70-71, 1996
71996
Структурні складові інноваційного розвитку промисловості
ММ Якубовський, ВВ Щукін
Формування ринкових відносин в Україні, 82-88, 2007
62007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20