М.М. Якубовський, Н.Н. Якубовский, Nikolay  Yakubovsky
М.М. Якубовський, Н.Н. Якубовский, Nikolay Yakubovsky
Институт экономики промышленности НАН Украины
Verified email at econindustry.org
TitleCited byYear
Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 року
М Якубовський, В Новицький, Ю Кіндзерський
Редакція журналу" Економіка України", 2007
882007
Інфраструктура–фактор прискорення інноваційного розвитку промисловості
М Якубовський, В Щукін
Економіка України, 27-38, 2007
862007
Економіка України: моделі реформування, зміна структури та прогноз розвитку
ВМ Геєць
К.: ІДУС при КМ України, 1993
391993
Науково-інноваційне забезпечення модернізації української промисловості
М Якубовський
Економіка України, 4-14, 2009
372009
Модернізація економіки: технологічно-структурний аспект
КО Бужимська
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2009
322009
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку: монографія
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2009
312009
Промислова політика: проблеми та перспективи модернізації
М Якубовський
Економіка України, 21-29, 2010
302010
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно - інноваційних трансформацій
ЯММ інші
К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України., 2007
24*2007
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно - інноваційних трансформацій
ЯММ інші
К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України., 2007
24*2007
Внутрішній ринок як дзеркало проблем української промисловості
ММ Якубовський
Економіка України, 4-15, 2012
192012
Реструктуризація промисловості як засіб подолання імпортної залежності економіки України
ММ Якубовський
Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук …, 2011
192011
Підвищення конкурентоспроможності виробництва в країнах з перехідною економікою
Ф Павленко, М Якубовський
Економіка України, 42-51, 1998
171998
Потенцiал нацiональної промисловостi: цiлi та механiзми ефективного розвитку та iн.
ЮВ Кiндзерський, ММ Якубовський, IО Галиця
142009
модернізація економіки промислових регіонів: спроба концептуалізації
ЛВІ Якубовський М.М.
Вісник економічної науки України, 188 -195, 2016
122016
Структурний вектор активізації промислового розвитку
ММ Якубовський
Економіка України, 22–39-22–39, 2013
102013
Фінансування програм державного рівня: проблеми та шляхи удосконалення/Якубовський ММ, Шкворень ЮФ
ММ Якубовський, ЮФ Шкворець
Фінанси України, 3-15, 2000
92000
Структурна перебудова економіки: інвестиційний аспект
ММ Якубовський
Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні, 10-23, 1999
81999
Податковий кредит як джерело інвестиційних ресурсів
ММ Якубовський, ЛМ Бабич
Фінанси України, 70-71, 1996
71996
Структурні зміни та економічний розвиток України
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова
К.: НАН України, 2011
62011
Структурні складові інноваційного розвитку промисловості
ММ Якубовський, ВВ Щукін
Формування ринкових відносин в Україні, 82-88, 2007
62007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20