Бойко Елена Николаевна, Бойко Олена Миколаївна, Olena Boiko
Бойко Елена Николаевна, Бойко Олена Миколаївна, Olena Boiko
ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины"
Verified email at online.ua
TitleCited byYear
національна доповідь/за заг. ред
І Україна
ВМ Гейця та ін, 285-289, 2020
2702020
Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса
С комитета
http://2dip.ru, 2009
50*2009
Кластери як інноваційна форма економічного розвитку регіонів
ОМ Бойко
Вісник Київського національного торгово-економічного Університету, 7-15, 2008
232008
Особливості розвитку структурно-динамічних зрушень в економіці України
ОМ Бойко
Національне господарство України: теорія та практика управління, 29-36, 2008
142008
Інноваційне забезпечення розвитку промислових підприємств України
ОМ Бойко
Проблемы и перспективы инновационного развития экономики. Материалы десятой…, 2005
11*2005
Еволюційна технологія розв’язування задачі складання розкладів навчальних занять
ОМ Бойко
Искусственный интеллект, 341-348, 2006
92006
Інноваційний розвиток харчової промисловості України: Мат. міжн. симпозіуму:Інноваційна політика та законодавство в європейському союзі та Україні: формування, досвід…
ЛВ Дейнеко
Видавництво" Фенікс", 2011
82011
Прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 р.: в 2 т
П сили України
К.: РВПС України НАН України 1, 291, 2000
82000
Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 року
СІ Дорогунцов, (колектив авторів)
Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010…, 2000
82000
Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 року
К авторів
1- 292 с, 2- 286 с., 2000
8*2000
Інноваційний розвиток промислового виробництва України в процесі посткризового відновлення
ОМ Бойко
Проблеми науки, 2-9, 2012
72012
Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико-методологічні основи дослідження.
БМ Данилишин, ВІ Чижова, ОМ Бойко, ЛВ Левковська
К.: РВПС України НАН України, 2008
72008
Особливості розвитку кластерів як нової форми організації регіональної економіки
ОМ Бойко, РЮ Ткач, КР О.
Формування ринкових відносин в Україні, 207-211, 2013
5*2013
Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України. Модернізаційний аспект формування сучасного стратегічного потенціалу в умовах сучасних загроз та викликів зовнішнього…
ВІ Чижова, АМ Федорищева, ЛМ Страшинська, ОМ Бойко, ...
К.: РВПС України НАН України, 2009
5*2009
Культура у просторі глобалізації.[Електронний ресурс]
О Бойко
Режим доступу: http://dspace. uabs. edu. ua/jspui/bitstream/123456789/7556/1…, 0
5
Методологічні підходи щодо визначення сутності інноваційних процесів у забезпеченні сталого розвитку України
ОМ Бойко
Сборник материалов ХІІІ Международной научно-практической конференции по…, 2008
4*2008
Досвід інноваційної співпраці країн ЄС та СНД
ОМ Бойко
Матеріали конференцій та інноваційного форуму державучасників СНД 15, 225-266, 0
4
Інноваційна Україна 2020: наукова доповідь
ГВМ ін.
НАН України, 2015
3*2015
Особливості механізмів регулювання розвитку інноваційної діяльності на регіональному рівні в Україні
ОМ Бойко
Інститут економіко-правових досліджень НАН України, 2008
32008
Конкурентоспроможність промислових підприємств України
ОМ Бойко
Вісник національного університету водного господарства та…, 2006
3*2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20