А, Магльований; A, Mahlovanyy; A, Mahliovanyy; A, Мahlovanyi; https://orcid.org/0000-0002-1792-597X
А, Магльований; A, Mahlovanyy; A, Mahliovanyy; A, Мahlovanyi; https://orcid.org/0000-0002-1792-597X
Professor, Danylo Halytsky Lviv National medically university
Verified email at meduniv.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фізична реабілітація
В Мухін, [ співавт]
K. : Олімпійська л - ра 1, 470, 2005
8502005
Physical medicine and rehabilitation: principles and practice
JA DeLisa, BM Gans, A Walsh, Nicholas E Magliovanyi
Lippincott Williams & Wilkins, 2005
4252005
Массовая физическая культура в вузе: учеб. пособие; под ред
ИГ Бердников, АВ Маглёваный, ВН Максимова
ВА Маслякова, BC Матяжова. М.: Высш. шк, 1991
226*1991
Физическое воспитание
АВ Коробков, ВА Головин, ВА Масляков, ред.кол. [соавт.]
М.: Высш. школа 1, 1983
207*1983
Фізичні вправи і здоров’я
ВП Мурза, [та ін.]
К.: Здоров’я 256, 187-196, 1991
1321991
Санологія (медичні аспекти валеології): підручник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти
ГЛ Апанасенко, ЛА Попова, АВ Магльований
Львів, ПП Кварт, 2011
108*2011
Фiзична реабiлiтацiя
ВМ Мухiн, [і ін.]
К.: Олiмпiйська лiтература, 2005
762005
Психолого-фізична реабілітація: підручник
ВП Мурза, [і ін.]
К.: Олан, 6с, 2005
762005
Закономірності взаємозв'язку розумової і фізичної працездатності студентів і методи оптимізуючого управління ними засобами фізичного виховання і спорту
АВ Магльований
Ін-т кібернетики ім. ВМ Глушкова.-К., 1993
62*1993
Фізична підготовка у вищих навчальних закладах МВС України як основа здоров’я курсантів
АВ Магльований, ВВ Бондаренко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
52*2015
Фізичне виховання
АВ Коробков, ВА Головін, ред Масляков, ВА, [ соавт.]
М.: Вищ. школа, 1983
51*1983
Emotional Condition and Physical Activity of First-year Female Students at Medical College During the Academic Year
N Semenova, A Mahlovanyi
Теорія та методика фізичного виховання 17 (2), 62-66, 2017
50*2017
Основи фізичної реабілітації : навч. посіб.
ред. - співавт Мухін, ВМ
41*2004
Динамика показателей психофизиологических функций студентов технических специальностей в процессе профессионально-прикладной физической подготовки
АВ Магльований
Перший Незалежний Науковий Вісник, 2015
40*2015
Організм і особистість. Діагностика та керування.
А Магльований, В Белов, А Котова
Львів, Медична газета Україна, 1998
391998
Динаміка фізичної підготовленості курсантів у процесі занять гирьовим спортом
АВ Магльований, ІВ Романів, ВВ Бондаренко, СМ Безпалий
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП…, 2017
36*2017
Прогнозування рiвнiв фiзичних навантажень студентiв з порушенням обмiну речовин Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузi фiз. культури та спорту
АВ Магльований, В Рибак, О Новицький
Молода спортивна наука України: 2, 144, 2009
36*2009
Працездатність студентів: оцінка, корекція, управління
АВ Магльований, ГБ Сафронова, ГД Галайтатий, ЛА Бєлова
Львів: Вид.“Львівська Політехніка", 1997
35*1997
Основи інформаційного поля здоров’я особистості
АВ Магльований
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г…, 2010
34*2010
Саналогия. Основы управления здоровьем
АВ Апанасенко, Г.Л., Попова, Л.А., Магльований
LAMBERT (Германия), 2012
332012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20