Тетяна Володимирівна Стройко, T.Strojko, T.Stroyko, Апостолова Т.В.
Тетяна Володимирівна Стройко, T.Strojko, T.Stroyko, Апостолова Т.В.
МНУ им. В.О.Сухомлинского, факультет экономики, кафедра международной
Verified email at mdu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Органічне виробництво: сутність, об’єктивна необхідність, ефективність
ОМ Довгань, ЯВ Мандибура
Сталий розвиток економіки, 200-206, 2013
262013
Стратегічні орієнтири розвитку логістичної інфраструктури в морегосподарському комплексі України
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 12-16, 2014
152014
Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів
І Іртищева, МІ Стегней
142015
Розвиток підприємств органічного сектору агробізнесу в контексті викликів глобалізації та Євроінтеграції
ЛВ Дейнеко, ВІ Топіха, ТВ Стройко
122012
Державне регулювання розвитку інтеграційних систем в агропродовольчій сфері України в умовах глобалізації
ІО Іртищева, ТВ Стройко, МІ Стегней
112013
Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій
І Іртищева, МІ Стегней, Т Стройко
102014
Оцінка параметрів сучасного рівня екологічно сталого розвитку сільських територій
І Іртищева, МІ Стегней, Т Стройко
102014
Інтелектуально-інноваційний розвиток інфраструктури як концепція економічної сталості агропродовольчої сфери
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Актуальні проблеми економіки, 71-78, 2013
92013
Розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції як елемента гарантування продовольчої безпеки
ТВ Стройко
Економіка АПК, 43-48, 2012
92012
Стратегічні напрями функціонування фінансових інструментів регіональної політики ЄС
ТВ Стройко, ТФ Гордєєва, ТФ Гордеева, ОО Євдоченко, ЕА Евдоченко
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2014
82014
Вплив глобалізації на рівень конкурентоспроможності національної економіки: фактори, механізми, інструменти
ІО Іртищева, ТВ Стройко, ОЄ Гросицька, МІ Стегней
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2013
82013
Логістична інфраструктура як ефективний інструмент управління підприємством
ТВ Стройко
Ефективна економіка, 2011
82011
Регіональні тенденції розвитку виробництва овочів
Т Стройко, І Лесік
Економіст, 37-39, 2012
72012
Логістична інфраструктура: теоретичний аспект
ТВ Стройко
Маркетингове забезпечення продовольчого ринку України. Матеріали міжнародної …, 2009
72009
Стратегічні напрями функціонування фінансових інструментів регіональної політики ЄС
ТВ Стройко, ТФ Гордєєва, ОО Євдоченко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2015
62015
Сталий розвиток територіальних одиниць Закарпаття в контексті транскордонного співробітництва
ІО Іртищева, МІ Стегней
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 47-52, 2014
62014
Методологія моніторингу інфраструктури національної економіки в контексті глобалізації
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
62013
Концепція екологоорієнтованого розвитку інфраструктури сталого землекористування
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2014
52014
Інвестиційна привабли-вість виробничої інфраструктури агро-продовольчої сфери: Економіка і прогнозування
ЛВ Дейнеко, ТВ Стройко
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2012
52012
Інфраструктурне забезпечення сталого розвитку агропродовольчої сфери: національні пріорітети: монографія
ТВ Стройко
Миколаїв: Дизайн та Поліграфія, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20