Олеся Вікторівна Лебідь, О.В. Лебідь, O.V. Lebid, O.Lebid, Olesia Lebid
Олеся Вікторівна Лебідь, О.В. Лебідь, O.V. Lebid, O.Lebid, Olesia Lebid
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Verified email at hneu.edu.ua
TitleCited byYear
Роль технологій управління у розвитку підприємства
ОВ Лебідь
Академічний огляд, 37, 2012
11*2012
Капітал підприємства: аналіз, оцінка, інструменти управління та роль банківської системи у його фінансуванні: монографія
ІМ Чмутова, ОВ Пересунько
Х.: ФОП Павленко ОГ, 2010
11*2010
Еволюція поглядів на сутність категорії капітал
ОВ Лебідь
Коммунальное хозяйство городов, 362-372, 2006
112006
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України: монографія
ОМ Колодізєв
монографія/ОМ Колодізєв.—Харків: ХНЕУ, 2010
82010
Аналіз банківської діяльності: навч. посіб.
ІМ Чмутова
Х.: ХНЕУ, 2012
62012
Комплексний підхід до аналізу операцій банку з цінними паперами
ІМ Чмутова, ОВ Пересунько
Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія „Економіка”. Спецвипуск 28, 219-228, 0
6
Групування банків України за рівнем достатності капіталу
ОМ Колодізєв
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
52008
Інформаційно-комунікаційне забезпечення фінансової діяльності: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030508" Фінанси і кредит"
ІВ Журавльова, ІЛ Латишева, ОВ Лебідь, ИВ Журавлева, ...
. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
42014
Обґрунтування вибору напрямку впровадження технологій управління
ОВ Лебідь
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб…, 2012
42012
Потенціал банків України: проблеми визначення та оцінювання
ОВ Лебідь, ОВ Зуєва, ОВ Лебедь, АВ Зуева, OV Lebid, OV Zueva
Донецьк: Східний видавничий дім, 2014
3*2014
The processes approach in currency risks management
OV Lebid, OV Khar’kova
Announcer of the Ukrainian Academy of Banking 1, 64-71, 2012
32012
Факторний аналіз функціонування капіталу підприємства
І ЧМУТОВА, О ЛЕБІДЬ
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, 252-260, 2008
3*2008
Determining the priority sources for attracting deposits in the formation of the financial potential of banks
I Hubarieva, O Lebid, O Zuieva
Banks and Bank Systems 12 (3), 215-227, 2017
22017
Управління капіталом підприємства на основі узгодженості його складових
ОВ Лебідь, ОВ Лебедь, OV Lebid
ХНЕУ, 2009
22009
Підвищення ефективності функціонування капіталу підприємства за рахунок управління узгодженістю його підсистем
ОВ Лебідь
Коммунальное хозяйство городов, 160-171, 2008
22008
Сучасні проблеми управління капіталом підприємства
ОВ Лебідь
Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.Дні науки–2006(Дніпропетровськ, 17…, 0
2
Оцінювання фінансового потенціалу залучення коштів фізичних осіб банками України
ОМ Колодізєв, ОВ Лебідь, ОВ Зуєва
Актуальні проблеми економіки, 260-268, 2017
12017
Types of bank’s financial potential
OV Lebid, OV Zueva
SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 67, 2015
12015
Сутність, методи та структура фінансового забезпечення впровадження технологій у діяльність банків
ОВ Лебідь, ВМ Григоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія…, 2014
12014
Сутність, методи та структура фінансового забезпечення впровадження технологій управління у діяльність банків
ОВ Лебідь, ВМ Григоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія…, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20